september 2009


Artikkelsøk

A-tekst (virker kun i Internet Explorer)

Tidsskrifter

Bøker

Bokhylla

Norske bøker

Film

Film

Forfattere (norske)

Alex (Aftenposten)

Aschehough

Cappelen

Dagbladet

Gyldendal

Samlaget

Forfattere (utenlandske)

Yahoo

Litteratur

Bokanmeldelser

Internett

Kildekritikk for lærere

Kart

Norge

Verdensatlas

Leksikon

Caplex

Detektor

Encarta

Encyclopædia Britannica

Store Norske leksikon

Wikipedia

Læremidler

Nasjonal digital læringsarena

Medier

Medienorge

Språk

Dialekter

Runer

Språkrådet

Reklamer

Websøket for skolens bibliotek finner du her. Websøket fungerer slik at man kan søke i Rosthaug vgs og avdelinger sin felles database for dokumenter og materiale som er registrert, dvs. at aviser og tidsskrifter vil du ikke finne her mens bøker, filmer, lydbøker og tegneserier vil finnes.

På hovedsiden vil du da se dette søkefeltet:

Rosthaug vgs websøk

Rosthaug vgs websøk

Vi anbefaler dog heller å gå inn øverst i menyen og velge enkelt eller avansert søk der. Søkeboksen vil se lik ut men med en viktig endring – det kommer opp søkeforslag når man skriver inn en søketerm og dette kan hjelpe når man skal gjennomføre sine søk.

Menyen er forholdsvis selvforklarende og definerer hva du søker på. Dette er det enkle søket og har ikke så veldig mange avgrensningsfunksjoner men i svært mange tilfeller vil dette holde.

Hvis du er ute etter et bestemt verk anbefales det å søke på et så pregnant navn som mulig for å gi best mulig resultat. Hva er et pregnant søk? I synkende rekkefølge:

  • ISBN-nummer
    Forfatter
    Tittel
    Emne
    Fritekst

Dette er da hva man bør prioritere å søke på hvis man leter etter noe spesifikt som man vet finnes men ikke vet om biblioteket har tilgjengelig.

Hvis man kjenner ISBN-nummeret til verket så søk gjerne på det først for å finne et så direkte resultattreff som mulig.

Hvis man ikke kjenner ISBN-nummeret er et søk på forfatterens navn å anbefale. Det mest pregnante biten av et forfatternavn er etternavnet så det bør brukes som søketerm og det bør staves riktig. Hvis du er usikker på stavelsen i navn så kan man trunkere søket, dvs. å benytte seg av en asteriks (*) for å antyde at man vil ha resultater der alt før * skal være bokstav for bokstav mens alt etter * kan være flere ting.
Eksempelvis om man er usikker på om forfatteren Philip Pullman staves med en eller to L i fornavn og en eller to N i etternavn kan trunkering benyttes og søketermen blir da eksempelvis ”pullma*”. Søkeverktøyet søker da både på ”pullman” og ”pullmann”.

Hvis man verken kjenner eller husker ISBN-nummer eller forfatter så er tittel en mulig søketerm. Husk at trunkering kan brukes i alle søk så om du ikke husker eksakt tittel så prøv gjerne flere ganger.

Søket på ”menn * kvinner” gir 15 treff.

Rosthaug vgs websøk

Rosthaug vgs websøk

Mens søket på ”menn som * kvinner” gir 5 treff.

Rosthaug vgs websøk

Rosthaug vgs websøk

Så langt er søketermene enkle å forstå og spesifikke i de fleste situasjoner til å gi et snevert antall søketreff. Når man søker på emne blir saken en helt annen og man vil i de fleste tilfeller få en stor resultatliste man må snevre inn selv. Når man søker på emne så vet man ikke eksakt hva man er ute etter så et mer pregnant søk er ikke mulig, derfor er det greit å starte bredt og så snevre seg inn underveis.

Rosthaug vgs websøk

Rosthaug vgs websøk

Som du her kan se så gir søketermen ”kokebok” 1 treff, mens boksen med søkeforslag viser at termen ”KOKEBØKER” gir hele 151! Et slikt søk på emne bør brukes som et midlertidig verktøy på veien for å finne bedre ut hva man faktisk trenger å finne eller for å finne hva der er tilgjengelig.
Emne-søk er ikke spesielt pregnante men vil isteden liste opp alle dokumenter og verker som er markert med et emneord i basen. Dette er dog ingen vitenskap og gjør man emne-søk må man belage seg på å kikke igjennom mange søketreff for å selv se hva som kan være av interesse.

Til slutt kommer fritekst-søk. Et fritekst-søk sjekker både forfatter, emne og tittel og kan derfor gi svært mange søketreff. Det er vanskelig å gi noen særlig oppskrift for å søke i fritekst siden det blir så forskjellig fra gang til gang og sak til sak – men det er bare å prøve seg frem så lenge man er villig til å bla litt. Husk at det er går an å be om hjelp fra bibliotekarene.

Det avanserte søket fungerer på samme måte og i de fleste tilfeller trenger man ikke å bruke dette. Men det har sin nytte om man vil finne dokumenter eller verker innen en serie eller på et annet språk enn norsk. Skal man ha tak i noe utgitt mellom gitte årstall så er det mulig å søke på her.

Søkevalg-boksen gjør at man kan avgrense søkeresultatene sine i større grad, og er ikke så veldig avansert å bruke.

Rosthaug vgs websøk

Rosthaug vgs websøk

Det eneste valget man bruker er den midterste som definerer materialtypen. Her kan man velge om man er ute etter for eksempel trykt verk, film eller lydbok. Dette brukes for å begrense svartreffene til akkurat materialet man er interessert i, hvis man har preferanser.