Døden i Hudson Bay

Hansen, Thorkild – Døden i Hudson Bay.

Under et forsøk på å finne en gjennomseiling nord for Amerika søkte den dansk-norske oppdageren Jens Munk og hans mannskap i 1619 vinterhavn i Hudson Bay. Etter en strabasiøs seilas var det bare Munk og to andre som kom levende tilbake til norskekysten. Med mål om å finne ut hvor mannskapet hadde funnet vinterhavn, reiste Thorkild Hansen i Munks rute. Boken er en skildring preget av denne reisen, samt Munks egne dagboknotater.

Reklamer