Sarosperiodene

Skagen, Kaj – Sarosperiodene.

Diktene i denne samlingen er gruppert etter et mønster som er uttrykt i den kaldeiske observasjon av en astronomisk rytme på 18 år, 7 måneder og 10 dager, de såkalte Sarosperiodene. Til sammen fremstilles et livsløp over om lag 40 år i tre perioder eller «porter». Glimtvis, i bilder av og tanker om erotikkens grensesprengende potensiale og dødens ubønnhørlighet, presenteres en utvikling konsentrert om ungdom og kjærlighet, tap og ensomhet, gjenvinning og fruktbarhet, resignasjon og opprør.

Reklamer