Engelsk for begynnere

Ingnes, Nils – Engelsk for begynnere : English is fun.

CD-ene inneholder dialoger som dekker et bredt spekter av situasjoner fra dagliglivet. Etter at du har hørt på dialogen, skal du svare på spørsmål om det du har hørt. Heftet inneholder dialogene, oversikt over ord og uttrykk som er brukt i dialogen og en minigrammatikk. Språkkurset er laget spesielt for nordmenn, og det er lagt vekt på de språklige aspekt som tradisjonelt er vanskelige for nordmenn.

Reklamer