Aske og jordAtig Rahimi – Aske og jord.

Romanen skildrer hva krigen gjør med mennesket. Den foregår i Afghanistan under krigen mot russerne, og stiller spørsmål ved hva man gjør når krigen har rasert alt.

Reklamer