Afghanistan og Taliban Fredrik Barth – Afghanistan og Taliban.

Denne boken berører spørsmål som hvorfor Taliban-bevegelsen oppsto og hvorfor Al Qaida og Bin Ladens innflytelse ble så stor. Fredrik Barth har mye kunnskap om befolkningen i Afghanistan og tegner et bilde av deres kultur og verdier, samt eget syn på seg selv og det internasjonale samfunnet. Han tar opp viktigheten av å utforme en ny strategi som kan bidra til sikkerhet, demokrati og økonomisk utvikling for den afghanske befolkningen, samtidig som den tjener internasjonale interesser for fred.

Reklamer