Vår norrøne fortidOlafia Einarsdottir – Vår norrøne fortid : utvalgte artikler om tidlig nordisk historie.

Dette er en bok med utvalgte og oversatte artikler av den islandske historikeren Ólafia Einarsdóttir. Dette er spennende artikler man må lese for å ha kjennskap til Norges tilblivelse. Først blir søkelyset satt på opp-havet til Hårfagreættens herredømme i Norge fra 800-tallet. Einarsdóttir vurderer troverdigheten i de gamle sagaene og deres datering. Hun viser hvordan også sagn kan være innfallsvinkler til faktisk historie. Som en detektiv avdekker hun sporene fra islandske beretninger tilbake til den originale fortellingen i Norge på 800-tallet. Hun gir også fascinerende kvinneportretter fra vikingtiden og ny innsikt i kvinnenes rolle i det norrøne samfunnet. Edvard Eikill har oversatt og professor Torgrim Titlestad ved Universitetet i Stavanger har skrevet forord. Boken er illustrert med August Malmströms vakre tegninger fra 1888.

Reklamer