Moderne politisk teoriJørgen Pedersen (red.) – Moderne politisk teori.

Denne boken presenterer sentrale moderne politiske teoretikere som er involvert i flere av de sentrale politisk-filosofiske debattene som preger vår tid, som for eksempel debatten om demokrati og rettigheter, om fordeling, anerkjennelse, multikulturalisme, overnasjonalitet, politisk makt og politisk motstand. Boken sikter mot å gjøre leseren bedre i stand til å ta stilling til sentrale spørsmål, og åpner for en sammenligning av de forskjellige perspektivene. Med litteraturlister og register.

Reklamer