SjøkrigR. G. Grant – Sjøkrig : 3000 år med maritim krigføring.

Gjennom tekst, bilder, kart og grafikk viser denne boka utviklinga i skipsdesign og sjømilitær taktikk, hvilke fartøy og våpen som blei brukt i ulike mariner, og hvordan besetningene levde om bord i forskjellige tidsepoker.

Reklamer