BarnefattigdomTone Fløtten (red.) – Barnefattigdom.

I denne boken diskuteres den norske barnefattigdommen. Den tar blant annet opp hva som skal til for at et barn kan kalles fattig, hvilke barn som har særlig høy fattigdomsrisiko, hvordan fattigdommen utvikler seg i ulike grupper, hvorvidt fattigdom går i arv, kort- og langsiktige konsekvenser av å oppleve fattigdom under oppveksten, hva som kan gjøres for å bekjempe fattigdom, og hvordan fattigdom oppleves av barn og unge selv. Med litteraturliste.

Reklamer