Medier, politikk og samfunnMedier, politikk og samfunn.

Boka gir en innføring i sentrale temaer innenfor fagområdet mediekunnskap. Blant emnene som behandles er ytringsfriheten, intimsfæren i medieoffentligheten, journalistikk og politikk, medier og etikk, kjønn og mediebruk, mediepolitikk, reklame, eierskap i norske medier, kvinner i mediene, nyhetsmedier og PR, bedrifter og mediebruk, nye medier og globalisering. Har litteraturlister og stikkordregister.

Reklamer