VannmerkerJon Ståle Ritland – Vannmerker: dikt.

Denne samlingen består av tre deler, H, 2 og 0. I diktene blir vann brukt både som et symbol på det som gir liv (fostervann) og som noe truende (drukningsdød).

Reklamer