RelasjonsledelseJan Spurkeland – Relasjonsledelse.

Boken gir en innføring i sentrale sider ved relasjonsorientert ledelse, og ferdigheter innen dialog og kommunikasjon blir viet stor oppmerksomhet. Forfatteren legger vekt på utvikling gjennom trening. Boken inneholder et intervju med Terje Rød Larsen. Har litteraturliste.

Reklamer