august 2010


Alt om viltkjøttKåre Vidar Pedersen – Alt om viltkjøtt : Behandling fra fall til fryseboks.

Nyttig bok for alle jegere og viltkjøttentusiaster. I denne boka finner du svar på det meste du lurer på om viltkjøtt og behandling av felt vilt, enten det gjelder utvomming, flåing eller partering. Boka er skrevet på et folkelig språk av forfattere med bred erfaring og kunnskap om emnet. Den inneholder grundige steg-for-steg beskrivelser med tekst og bilder, og dekker alt aktuelt matvilt i Norge: – storvilt (elg, hjort og reinsdyr) – rådyr – villsvin – bever – sel – hare – hønsefugl (skogsfugl og rype) – sjøfugl – gås – and.

Reklamer

Veien til førerkortet: mopedOdd Grønbeck – Veien til førerkortet : To- tre- og firehjuls moped.

Boken følger Vegdirektoratets normalplan for obligatorisk mopedopplæring. Med utdrag fra Vegtrafikkloven.

JaktvåpenMagne Sølien – Jaktvåpen.

Sammen med «Småviltjakt» og «Storviltjakt» utgjør boken grunnlagsstoffet for utdanningen av instruktører til jegerprøven. Har oppgaver og sakregister.

Trucker + truck-kjøring : lærebok for truckførere inkludert grunnopplæring.

Denne boken er for opplæring av gaffeltruckkjørere. Boken dekker kravene til sikkerhetsopplæring utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Boken er egnet som oppslagsverk for alle som har ansvar innen truckbruk. Med stikkordregister.

FørerkortbokaBernhard Hauge – Førerkortboka : Klasse D1 og D1E – minibuss.

Boka er skrevet etter læreplanen for førerkortklassene D1 og D1E og følger inndelingen i denne planen. Hovedemnene i boka er opplæring i minibuss med og uten tilhenger, generelle trafikkunnskaper, kjøretøyets konstruksjon og virkemåte, sikring av last, minibussens bruksområder og bilføreransvaret. Boka tar også for seg livreddende førstehjelp, skadestedsledelse og brannvern. Til slutt i hvert trinn følger en del oppgaver. Fasit til disse oppgavene finner du på http://www.forerkortboka.no, som er NKI Forlagets portal til førerkortopplæringen. Der finner du også lover og forskrifter, aktuelle nyheter om førerkortopplæringen, flere oppgaver med fasit og annet ressursstoff.

GodfotenNils Arne Eggen – Godfoten : Samhandling – veien til suksess.

Med utgangspunkt i Rosenborg har Nils Arne Eggen skrevet en bok om sin egen og klubbens utvikling. Han gir ros og ris til ulike lederformer og understreker betydningen av at også lederne har nærhet til produktet. Her er mye kunnskap å hente for ledere i bedrifter, organisasjoner og fotballag, og for alle som vil vite mer om hvordan man skal nå et felles mål. Samtidig får leseren møte en fargerik personlighet, som kan fortelle gode historier fra et eventyrlig fotball-liv.

Under blødende henderVal McDermid – Under blødende hender.

En hel by er i sorg. Først dør stjernespilleren på fotballaget i det legene ganske snart skjønner er et kaldblodig giftmord, og deretter går en bombe av på en fullpakket fotballstadion. I Bradfield er det plutselig mange døde å sørge over. Og spekulasjonene går høyt: Er det en vendetta mot fotballaget, en terrorhandling? Carol Jordan og hennes etterforskere får først den ene og så den andre saken i fanget. Tony Hill betrakter etterforskningen fra sykesengen, og på grunnlag av de fragmentene av informasjon han får tak i, begynner han å danne seg et bilde av den som står bak. Men Carol, som til vanlig er hans allierte, er for presset av det interne maktspillet i etaten til å ta teoriene hans på alvor. Hun følger sine egne ideer og er høyst uvillig til å tenke i andre baner. Lenket til sengen kan ikke Tony unnslippe den personen han minst av alt vil treffe. Og i møtet med fortiden kommer en rekke følelser til overflaten. Et savn som har avfødt misunnelse, sjalusi og grådighet, og som nå gir ham innsikt nok til å se et mønster i ugjerningene som blir begått. Et mønster som leder til død.

Neste side »