Ildens øyeJorun Thørring – Ildens øye.

Mai 1969: En voldsom brann bryter ut i den gamle trehusbebyggelsen i Tromsø. To døde personer oppdages i kontorbygningen til Andreas Fjeld A/S. Den ene identifiseres som Fjelds eldste sønn, Karl. Oktober 2007: En mann ringer på døren til familien Fjeld. Det viser seg å være Karl. Karls tilbakekomst setter nytt søkelys på brannen i 1969. Før Karl igjen forsvinner, oppstår en ny dødsbrann. Førstebetjent Aslak Eira får ansvaret for etterforskningen. Dette er den andre boka om Aslak Eira.

Reklamer