Trucker + truck-kjøring : lærebok for truckførere inkludert grunnopplæring.

Denne boken er for opplæring av gaffeltruckkjørere. Boken dekker kravene til sikkerhetsopplæring utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Boken er egnet som oppslagsverk for alle som har ansvar innen truckbruk. Med stikkordregister.

Reklamer