Mappestruktur og navngiving av dokumenter

Hvorfor er dette viktig?

Gjenfinning! Det er enklere når du kommer tilbake rett før eksamen og skal sortere hvilke notater du trenger å gå igjennom eller hvis du skal finne igjen dokumenter du jobber med.

Forslag:

En mappe kalt ”skole” eller lignende

Undermapper etter fag, for eksempel ”Engelsk”, ”Norsk” osv.

Dokumenter lagret med skikkelige navn:

Notater engelsk 14. september

Oppgave i time 14. september

Prosjektoppgave engelsk Siri, Mette, Joachim 3LAA

Hovedpoeng er at man intuitivt skal forstå hva man ser på og hvis man skal søke opp dokumenter for å finne de igjen (windows-tast + f) så vet man hva man kan søke på!

Reklamer