Emile, eller Om OppdragelseJean-Jacques Rousseau – Emilie, eller Om oppdragelse.

Boka regnes som forfatterens hovedverk og tar utgangspunkt i de fiktive personene Emile og Sophies oppvekst og utvikling frem til de blir voksne. Forfatteren argumenterer her for barnets selvstendige verdi og rett til å lære gjennom sin egen aktive virksomhet, og oppdragerens ansvar for å forebygge villfarelser og laster.

Reklamer