Å leve med rus- og psykiatriproblemerMargareth Randby – Å leve med alvorlige rus- og psykiatriproblemer : på vei mot en bedre hverdag.

Boka gir en innføring i rus- og psykiatrifeltet. Hva er det som gjør at noen mennesker med alvorlige rus- og psykiatriproblemer greier å skape seg et bedre liv? Og hvilke faktorer har betydning for vellykket behandling og en positiv utvikling? Dette er noen av spørsmålene denne boka berører.

Reklamer