Frihetens århundreFinn Olstad – Frihetens århundre : norsk historie gjennom de siste hundre år.

 

Kampen for ulike typer frihet har preget det 20. århundrets historie. Den kollektive norske forestillingen om frihet har vært stor i det 20. århundre, både nasjonalt og individuell. Politisk frihet, arbeiderbevegelsen som frigjøringsprosjekt, krig og tap av frihet, vern av frihet og demokrati, økonomisk frihet, frihet til å velge utdanning og yrke, kvinnefrihet, religionsfrihet og ytringsfrihet.

Reklamer