Himmel og helveteMaren Kjeldstad – Himmel og helvete.

 

«Det fantes hender å holde i. Det var bare for meg å ta tak.» Dette skriver Maren Kjeldstad i første kapittel av boka si som heter «Himmel og helvete.» Vi møter Maren den dagen hun ble lagt inn på sykehus for å starte kampen mot spiseprob-lemene. Boka er en sterk og ærlig beskrivelse av et vanskelig år i den unge jentas liv. Hun skjuler ingenting for leserne og lar oss følge henne i både med- og motgang. Maren har skrevet ei meget god bok, som gir innblikk i og forståelse av et liv som vi alle har bruk for å vite noe om. Kampen for å bli frisk var lang og tung, men et sted i boka sier hun: «Livet var verdt å kjempe for.» Det nytter og det angår de fleste.

Reklamer