LøvetannsangHilde Hagerup – Løvetannsang.

 

Gerd mistet faren sin for en del år siden. Hun var svært knyttet til ham og sorgen sitter i henne som et veldig sinne. Mora ble eneforsørger, de har dårlig råd og søsteren som var med da faren døde, fikk en mental ubalanse som gjør familien annerledes. Gerd har det ikke bra på skolen og møter problemene med aggressivitet. Den lille stabiliteten Gerd har kjempet seg til, blir ødelagt da ei ny jente trenger seg inn mellom Gerd og hennes eneste venninne. I boka følger vi Gerd i en prosess mot en slags erkjennelse av at livet må gå videre – akseptere, bli ferdig, finne nytt fotfeste og la minnene være med. Intenst og sårt skapes det et troverdig bilde av Gerd der fortid og nåtid, drøm og virkelighet blandes i stort tempo uten at vi mister handlingsgangen. Menneskene rundt henne trer klart fram i historien og har sin egen utvikling og identitet. Fortellerstemmen er troverdig, og tanker, følelser og reaksjoner beskrives med en trassig aksept, men også med tydelig utvikling mot større selverkjennelse. Roman for ungdomstrinnet.

Reklamer