Ulovlig norskMaria Amelie – Ulovlig norsk.

 

Marie Amelie er 24 år og fra Kaukasus og oppholder seg ulovlig i Norge. Hun har vært ulovlig i Norge i 8 år, hun kom sammen sine foreldre i 2002 og familien søkte om asyl og fikk avslag på søknaden. Hun bodde nesten to år på asylmottak sammen med sine foreldre. Hverdagen er preget av frustrasjon og stillstand. Hun bestemmer seg en dag for å prøve å leve et normalt liv som overhodet mulig. Hun begynner å lære seg norsk og tar videregående og begynner å studere og blir til slutt en del av det norske musikkmiljøet. Hun kan ikke bruke sitt eget navn og har verken skattekort eller studielån. Hun har bestemt seg for at hun ikke vil leve i skjul lenger og vil derfor utgi boka om livet sitt samtidig som hun leverer inn en ny søknad om asyl.

Reklamer