Norsk idrettBernard Enjolras – Norsk idrett.

 

Norsk idrett – organisasjon, fellesskap og politikk er en innføringsbok om norsk idrett. Boka gjør i hovedsak rede for organisasjonens oppbygging og virkemåte. Et annet viktig tema er dannelse av norsk idrettspolitikk. Det presenteres et rikt tallmateriale i boka i form av grafer og tabeller. Boka retter seg mot studenter innen idrettsfag, ledere og tillitsvalgte i den frivillige idrettsbevegelsen, ansatte i kultur- og idrettsforvaltning og andre interesserte.

Reklamer