Mangfold i faglig veiledningAnne-Lise Teslo – Mangfold i faglig veiledning : for helse- og sosialarbeidere.

 

Boken viser forskjellige teoretiske tilnærmingsmåter til veiledningsrollen. Kapittel 1 gir en generell innføring i veiledningsbegrepet. Kapittel 2-6 har et bredt eklektisk perspektiv på innhold, prosess, roller og metoder i faglig veiledning. Kapittel 7 er viet en modell for utdanning av veiledere, mens bokens bidragsytere i kapittel 8-13 belyser veiledning i etiske dilemmaer, samt hvordan veiledningen arter seg med utgangspunkt i dialektisk relasjonsteori, NLP, Patricia Benners kompetansestige og i et kulturnarrativt perspektiv. Konsultasjon som metode drøftes og belyses. Boka tar også for seg gestaltorientert coaching, Har litteraturlister og stikkordregister.

Reklamer