Utviklingshemming og habiliteringJarle Eknes – Utviklingshemming og habilitering : innspill til habiliteringsprosessen.

 

I denne boken redegjør forfatterne for ulike syn på habilitering, juridiske rettigheter og selvbestemmelse, samtidig som ulike sider ved å bistå andre til best mulig livskvalitet presenteres. Forfatterne skriver om samarbeid rundt habiliteringsprosesser som inkluderer både kartlegging og påvirkning av rammebetingelser og av relasjoner mellom omsorgspersoner og tjenestemottakere. Med litteraturliste og register.

Reklamer