Innsirklingen 2Carl Frode Tiller – Innsirklingen. 2.

 

Dette er ei fortsetting av Innsirkling (2007). David har mista hukommelsen, og ein annonse oppfordrar gamle kjente til å skrive til han. Ole, Tom Roger og Paula bestemmer seg for å svare. Liva til David og brevskrivarane blir sirkla inn, og vi blir kjende med Ole, som er ein mjuk mann som når som helst kan miste alt, Tom Roger som har eit brennande ønske om å bli ein annan og Paula som så inderleg gjerne vil bli elska.

Reklamer