Det første folkemordet i det tjuende århundretTore Linne Eriksen – Det første folkemordet i det tjuende århundret : Namibia 1903-1908.

 

Boka gir en historisk fremstilling av folkemordet i Namibia i perioden 1903 til 1908. Kapitlene tar blant annet for seg folkemord i et globalt og komparativt perspektiv, gir en analyse av den samfunnsmessige krisen som oppstod i Namibia etter århundreskiftet, skildrer motstandskamp og krig, veien mot folkemordet, og hvordan folkemordet ble fullført i konsentrasjonsleirene. Har bibliografi.

Reklamer