AlderdomPeter Fredrik Hjort – Alderdom : helse, omsorg og kultur.

 

Professor og spesialist i indremedisin, Peter F. Hjort, deler synspunkter og erfaringer fra et langt liv både som aktiv lege og privatperson. Boka er delt inn i tre deler, del 1 har alderdom som hovedtema og her er det primært egne erfaringer som står sentralt. I del 2 opptrer han som fagperson og tar for seg tema Helsetjenesten og eldreomsorgen. Del 3 inneholder Peter F. Hjorts tanker og refleksjoner rundt temaer som blant annet dydene og dødssyndene, hans tid som forsker innenfor geriatrien og oppbyggingen av Senter for aldersforskning i Tromsø.

Reklamer