Motløs ungdomGuro Ødegård – Motløs ungdom? : nytt engasjement i et gammelt demokrati.

 

I følge denne boka fremstår dagens unge langt fra som motløse og passive dersom man legger politisk aktivitetsnivå til grunn. Guro Ødegård peker videre på sentrale paradokser i myndighetenes forsøk på å få ungdom med i den etablerte politikken. Studien bygger på fire vitenskapelige artikler som samlet tar mål av seg til å beskrive hvordan ungdoms politiske «kretsløp» tar form. Forfatteren presenterer ulike aktiviteter og arenaer ungdom bruker for å uttrykke sitt samfunnsengasjement. Hun diskuterer også betydningen av ulike sosialiseringsfaktorer, samt organisatoriske og strukturelle forutsetningene for etablering, videreføring og opprettholdelse av et slikt engasjement. Studien er gjennomført ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Reklamer