StraahlboxThure Erik Lund – Straahlbox.

 

Boka er full av historier som vokser ut av teksten og som overskrider grenser språklig, mentalt og verdslig. Teksten forskyver tid og rom og identitet, og leseren må justere sin forståelsesplattform for ikke å miste fotfestet. Slik leder fortelleren leseren stadig dypere ned og rundt i menneskenes innerste kammer.

Reklamer