Indianerne i Standing RockMagnus Dahlbring – Indianerne i Standing Rock : håpets reservat.

 

«Indianerne i Standing Rock» handler om slektninger til de indianerne som levde som bisonjegere på prærien på 1800-tallet. Da var den store indianeren Sitting Bull leder der. Tidene har forandret seg mye siden han levde. Men for indianerne i Standing Rock er fortiden like viktig som framtiden. Boken følger en familie gjennom skole, arbeid og fritid. Vi blir kjent med tradisjoner og legender, både fra fortiden og i dag. Idrett, musikk og dans er også viktige interesser hos dagens indianere. «Indianerne i Standing Rock» er lettlest, med korte setninger og klart språk. Boken egner seg særlig for mennesker med leseproblemer. Den er også godt egnet for fremmedspråklige som skal lære seg norsk. Boken er støttet av Læringssenteret i forbindelse med utvikling og produksjon av multifunksjonelle læremidler i samfunnskunnskap og norsk. Boken kan benyttes av flere klassetrinn, samt voksneopplæring.

Reklamer