Fattigdommens dynamikkIvan Harsløf – Fattigdommens dynamikk : perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet.

 

Tema for denne antologien er fattigdom som sosialt problem i dagens norske velferdssamfunn. Artiklene tar for seg hvordan fattigdom utvikles over tid, hvilke prosesser som leder inn i og ut av fattigdom og hva som skjer når en opplever økonomiske vanskeligheter. Kapitlene omhandler blant annet arbeidsledige, de som mottar sosialhjelp over lang tid, etniske minoriteter og barn. Bidragene i antologien er basert på forskning ved Høgskolen i Oslo.

Reklamer