Lek på alvorOle Fredrik Lillemyr – Lek på alvor : førskolebarn og lek – en spennende utfordring.

 

Forfatteren drøfter hva vi forstår med lek, hvordan den er viktig, og hvordan leken utfordrer oppdragelsen i forhold til grunnsyn og arbeidsmåter. Et utvalg teorier blir presentert. I forhold til første utgave, er innholdet noe nedkortet og ajourført i forhold til nyere teori og forskning. Har register og litteraturliste.

Reklamer