Statistisk årbok 2010Statistisk årbok 2010.

 

Statistisk årbok 2010 gir statistikk om Norge samt hovedtall for Norden og andre land. Blant årets nyheter er tabeller over foreldres gjennomsnittsalder ved fødsler og miljøvernutgifter i industrien. Innføringen av ny standard for næringsinndeling fører også til noen endringer fra i fjor. Gjennom 482 tabeller og figurer gis hovedtrekk i den offisielle statistikken for de fleste samfunnsområder. Kildeopplysninger og internettadresser gir et godt utgangspunkt til mer statistikk. Statistikken bygger på materiale fra SSBs egne statistiske undersøkelser og fra administrative data som er gjort tilgjengelig for statistiske formål. Statistikken følger vedtatte prinsipper, standarder og klassifiseringer, som også er i samsvar med internasjonale anbefalinger og retningslinjer. Statistisk årbok er tilgjengelig i elektronisk form på ssb.no.

Reklamer