Fra lek til friidrettInger Steinsland – Fra lek til friidrett : aktiviteter innen løp, hopp og kast for barn i alderen 6-12 år.

 

Boken er skrevet med tanke på undervisning i kroppsøving innenfor lærerutdanningen og idrettens barneidrettskurs, men egner seg også godt for alle som er interessert i idrett for barn. Boken tar for seg sammenhengene mellom lekeaktiviteter og trening av friidrettsferdigheter. Den beskriver hvordan en organiserer friidrettsrelaterte aktiviteter for barn, og mye av plassen er viet praktiske aktiviteter med ferdige timeopplegg til bruk i skolen eller idrettslag. Forfatterne tar til orde for å se barneidrett som en forlengelse av barns egosentriske lek. Leken er en del av barnekulturen. Derfor er det viktig at det organiserte tilbudet er lekebetont, og ikke styres av voksenidrettens vurderinger og krav. Boken har 150 eksempler på leker og friidrettsøvelser, med aktiviteter som passer ute og inne. Har litteraturliste.

Reklamer