Oppvekst i NorgeTormod Øia – Oppvekst i Norge.

 

Boken gir en fremstilling av barn og unges oppvekstvilkår i Norge. Den gir en innføring i teorier både om barn og unge, sosialisering og barn og unges posisjon i det senmoderne samfunn. Har register og litteraturliste.

Reklamer