Ideologiens århundreBernt Hagtvet – Ideologiens århundre : en personlig vandring i det 20. århundrets politiske idéhistorie.

 

Det 20. århundret er den mest turbulente perioden i menneskehetens historie. Dette er en periode preget av kamp og konflikt, både på den politiske arenaen og på slagmarken. Det var i denne perioden de store ideologiene og tankesystemene for alvor braket sammen, ofte med svært omfattende konsekvenser. Bernt Hagtvet tar her for seg de viktigste politiske ideene og personene i et århundre merket av voldsomme samfunnsomveltninger og grusomme kriger.

Reklamer