Hver bør velge sitt tempelLinda Sangolt – «Hver bør velge fritt sitt tempel» : Henrik Wergeland : religionskritikeren og trosfrihetsforkjemperen.

 

Boka inneholder et kritisk essay om Wergelands framstilling av Riksforsamlingens behandling av grunnlovens paragraf 2 som nektet jødene adgang til riket og et språkmodernisert og kommentert utvalg av Wergelands religionspolitiske og religionskritiske skrifter.

Reklamer