Litterær forståelseÅsmund Hennig – Litterær forståelse : innføring i litteraturdidaktikk.

 

Hvordan kan man ta vare på den enkelte elevens lystbetonte litterære opplevelse? Hva er litterær kompetanse og hvordan kan man bygge den opp er noen av spørsmålene forfatteren av denne boka søker å svare på. Boka er delt opp i tre deler hvor del 1 tar for seg litteratur som fenomen, lesningens verdi og barn og unges leseutvikling. Del 2 presenterer en litteraturdidaktikk for i dag og i morgen, med vekt på elevene som engasjerte og bevisste lesere og sosio-kulturelle forhold, tekstutvalg og utviklingen av teksttyper blant annet. Del 3 presenterer ulike aktuelle tilnærminger til undervisningen.

Reklamer