Det 20. århundrets perspektivRandi Rønning Balsvik – Det 20. århundrets perspektiv : et globalt perspektiv.

 

Boka setter søkelyset på 20.århundrets historie og har et perspektiv som drar inn store deler av verden. Det handler om hvordan kontinenter, stater, folkeslag og kulturkretser i større grad har kommet nærmere hverandre. Boka vil gi leseren et overblikk over de store statsaktørene, hendelsene og drivkreftene som har utspilt seg i verden i det 20. århundre.

Reklamer