GlobalhistorieTore Linne Eriksen – Globalhistorie 1750 – 1900 : en sammenvevd og delt verden.

 

Perioden mellom 1750 og 1900 er ofte beskrevet som opprinnelsen til den moderne verden, der industrialisering, den franske revolusjonen, nye klasseforhold og politiske omveltninger i Europa er viktige trekk. Det ble slik at en industrialisert del av verden sikret seg et teknologisk og økonomisk overtak, noe som ble brukt til å underlegge seg enorme områder rundt om på kloden. Hvorfor ble det så store forskjeller i økonomisk vekst og levekår mellom land?

Reklamer