Filosofiens annet kjønnTove Pettersen – Filosofiens annet kjønn : introduksjoner til den feministiske filosofien.

 

Kvinner er ofte blitt oversett eller utdefinert som annenrangs tenkere. Filosofer har også ment at kvinner ikke burde sysle med filosofi, men være slik som det var naturlig for dem å være: lydige, dydige og tilbakeholdende. Da ble det logisk å stille filosofen Harriet Taylor i skyggen av sin mann, John Stuart Mill. Tove Pettersen viser at antagelser om kjønnsforskjell har påvirket filosofiske teorier, og drøfter følgene av dette. Hun viser også at filosofi også kan virke frigjørende. Allerede Platon argumenterte for likestilling, i Staten utfordres eksisterende forestillinger om kjønn. Og Simone de Beauvoir bidrar til å endre forståelsen av hva filosofi er i «Det annet kjønn».

Reklamer