U allminneligKjell Arnold Nyhus – U alminnelig : Jon Fosse og mystikken.

 

Kjell Arnold Nyhus viser i denne boken hvordan Jon Fosse er influert av mystikken og at det vil være nyttig å lese hans litteratur med den kristne mystikken som nøkkel. Han mener at mystikken har et språk og en tankemessig struktur som er velegnet til å fange opp sider og trekk ved Fosses produksjon som mange overser. Dette er altså ikke en bok som drøfter Fosses verk i lys av litteraturteori, den handler om livet i alminnelighet. Nyhus har publisert en rekke artikler i skjæringspunktet mellom litteratur og teologi, blant annet om Dag Solstad og Hanne Ørstavik.

Reklamer