Barn som lever med vold i familienUnni Heltne – Barn som lever med vold i familien : grunnlag for beskyttelse og hjelp.

 

Dette er en bok om barn som lever med vold i familien. Hovedfokus er barn som er eksponert for vold mellom foreldrene, og som vokser opp i en slik omsorgssituasjon. Boken er skrevet for å gi barnevernet og deres samarbeidspartnere nødvendig kunnskap om barn som lever med vold i familien. Den tar for seg hvordan barnevernet kan forstå og avdekke volden og hvordan man kan ta opp vold med barnet og familien. Det legges vekt på å legge til rette for samarbeid mellom ulike hjelpere.

Reklamer