MediekulturJostein Gripsrud – Mediekultur, mediesamfunn.

 

Dette er en helhetlig innføringsbok i medievitenskap på norsk.Grunnleggende teoretiske perspektiver presenteres sammen med konkrete eksempler og analyser. Dagsaktuelle debatter og fenomener ses i historisk lys, og samfunnsvitenskapelige synsmåter kombineres med humanistiske og estetiske. Med utgangspunkt i den enkeltes relasjon til massemediene, presenteres medievitenskapens sentrale områder: identitet, påvirkning, sosiale forskjeller, semiotikk, hermeneutikk, retorikk, narratologi, offentlighet og demokrati, produksjon m.m.

Reklamer