HypersuperStein Lunde – Hypersuper, superhyper : på laget til barn og ungdom med lopper i blodet, kort lunte og oppmerksomhet på tvers.

 

Forfatter Stein Lunde er klinisk pedagog og arbeider ved en barnepsykiatrisk klinikk. I mange år har han jobbet med kultur for barn. I denne boka beskriver han sine møter med barn og unge med ADHD. Intensjonene med denne boka er at den kan gi fagfolk fra BUP, PP-tjenesten, barnevern, skoler, foreldre og andre interesserte, en bedre forståelse av barn og unge som sliter med konsekvensene av ADHD.

Reklamer