Til den andres besteSolveig Botnen Eide – Til den andres beste : en bok om veiledningens etikk.

 

Veiledning er et samspill mellom to personer. I dette samspillet ligger det en grunnleggende etisk utfordring. Boken tar utgangspunkt i at veiledning i seg selv er et etisk prosjekt der veilederens oppgave er å gjøre det gode og det rette for den andres skyld. Med utgangspunkt i etikkfilosofen Emmanuel Levinas\2019 beskrivelse av Den andres ansikt som etikkens begynnelse, drøftes temaer som den gode veiledning, veiledningssamtalens særpreg, menneskearbeid og ekspertarbeid, lytting, identitet og følelser, identitet og frihet.

Reklamer