Hvem hva hvor verdenshistorieSven Skovmand – Hvem hva hvor verdenshistorie.

 

Boken forteller historien fra de første menneskene og helt fram til vår tid. Turen går via Mesopotamias sivilisasjoner, gjennom det antikke Hellas og Romerriket, videre over middelalder, renessanse og opplysningstid til den moderne, globaliserte verden. Boken er bygget opp i tematiske kapitler med tidslinjer. Med register.

Reklamer