De udødligeKetil Bjørnstad – De udødlige.

 

Allmennlegen Thomas Brenner er snart 60 år. Foreldrene hans begynner å bli pleietrengende, og hans gamle svigerforeldre krever også mye. I tillegg er begge døtrene nokså hjelpeløse og uselvstendige. Bekymringen utvikler seg til en dypere engstelse når han også oppdager at hans kone Elisabeth har en kul i brystet som hun ikke vil snakke om. Det er bare noen uker til han skal arrangere sekstiårsdagen hennes, med en etterfølgende bursdagstur til Chicago. Ketil Bjørnstads nye roman handler om en mann som i løpet av noen uker forstår at ingenting er som før, og at alderdommen nærmer seg.

Reklamer